Kiropraktikutbildningar

5 dec

Om du funderar på att utbilda dig till kiropraktor kan du göra detta både i Sverige och utomlands. Trots att utbildningarna inte skiljer sig nämnvärt så ser förutsättningarna till arbete efter studierna lite olika ut beroende på var du väljer att studera. Även då kiropraktiken idag är allmänt accepterad som behandlingsmetod i Sverige har den ännu inte givits samma status som i övriga världen, vilket har betytt att Högskoleverket inte erkänt utbildningar inom kiropraktik och därför kan du som student i Sverige inte erhålla akademiska poäng.

Utbildning i Sverige

Även då det inte finns någon godkänd högskola som ger akademiska poäng i Sverige har kiropraktorer sedan 1983 genomgått en femårsutbildning med praktik vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Som studerande i Sverige ges du rätt till studiestöd från CSN i fyra av de fem åren som utbildningen är. Ett år måste du alltså betala ur egen ficka. Som kiropraktor utbildad i Sverige ges du en legitimation vilken ger dig möjlighet att arbeta i Sverige och över de nordiska länderna samt i de länder som saknar en lagstiftning kring kiropraktik.

Utbildning utomlands

Precis som I Sverige är utbildningarna utomlands inom kiropraktik fem år långa och inkluderar även här praktik. Väljer du Sverige som arbetsplats ska dock 3 månader av den ettåriga praktiktiden ske i Sverige. Den tre månader långa praktiken är obligatorisk för en svensk legitimation och innefattar kunskap om svensk hälso- och sjukvård. Som utomlandsstuderande är du berättigad till fullt studiestöd under hela studieperioden och legitimationen ger dig möjlighet att arbeta i Sverige och världen över.